Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây

0
4981
Loading...

10 bức hình dưới đây đều có 1 điểm không hợp lý, bạn hãy tìm xem nhé!

Hình 1:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây

Hình 2:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây - 1

Hình 3:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây - 2

Hình 4:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây - 3

Hình 5:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây - 4

Hình 6:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây - 5

Hình 7:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây - 6

Hình 8:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây - 7

Hình 9:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây - 8

Hình 10:

Thử tài bắt lỗi sai trong hình chỉ với 60 giây - 9

Đáp án:
Hình 1: 
Thứ tự Min, Max bị thay đổi.

Đáp án:

Hình 2:  Màn hình máy tính hiển thị năm 2017, trong khi đó máy tính bảng và lịch để bàn là năm 2018.

Đáp án:

Hình 3: ÄÃ¡p án:

Hình 4: ÄÃ¡p án:

Hình 5: Đồng hồ có sai số, có tới 2 số 9.

Đáp án:

 

Hình 6: ÄÃ¡p án:

Hình 7: Chủ yếu là rau củ quả để nấu, chỉ có chuối là hoa quả

Đáp án:

Hình 8: ÄÃ¡p án:

Hình 9: ÄÃ¡p án:
Hình 10: ÄÃ¡p án:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here